Boomkwekerijen Dirk De Troy

Fruit, sier -en laanbomen voor de professionele afzetmarkt

banner boomkwekerij

HOME

BEDRIJF

ASSORTIMENT

BESTELLEN

CONTACT

FOTO'S

VIDEO'S

   
    English/Nederlands
     
mini tractor blazer onkruidbestijding
aanbinden bomen aanrijdenbomen stokken zetten
kluitenrooien kluiten rooien berto blazer
mde hoogwerker damcon stokken zetten selectieve rooier damcon
rooien bomen hoogtewerker mde enten vanop hoogwerker
     
     
 
 
 
Home Assortiment Boomkwekerijen Dirk De Troy
Het bedrijf Fruitbomen Serskampsteenweg 241
Vakmanschap Sierbomen 9230 Wetteren
Bomen rooien Laanbomen tel 32-9-3697095 fax 32-9-3681093
Bomen sortiment Top 3 laanbomen gsm 32-477 274158
Foto's Video's email: dirkdetroy@skynet.be